Våren er her

Uterommet står i fokus – nå skal rynkete løvrester fjernes og uteplassen stelles. Kanskje ønsker du å få skiftet de gamle terrassebordene dine?

Siden er under utvikling.

Byggmestern Asker AS er en samlende entreprenør, som gjennomfører ditt byggeprosjekt fra A til Å. Vi utfører alle typer byggeprosjekter for deg som er eier av bolig eller næringsbygg, og vi besitter sentral godkjenning som prosjekterende, ansvarlig søker, utførende og kontrollerende entreprenør.

Vår erfaring er at prosjekter som styres gjennom én entreprenør, blir smidigere gjennomført og har mer fornøyde kunder. Ved å kontakte oss når du er i prosjektutviklingsfasen, kan vi hjelpe deg med tegning og byggesaksbehandling. Gjennom denne prosessen minimerer vi muligheter for uforutsette ting, og kvalitetssikrer kommunikasjonen mellom prosjekterende og utførende.

Med mange års drift har vi bygget oss opp et stabilt nettverk av foretrukne underentreprenører. Dette er lokale kvalitetsbedrifter som vi identifiserer oss med, hvor målsetningen er å felles realisere ditt prosjekt innenfor dine rammer. Ved å velge Byggmestern Asker AS som ansvarlig entreprenør gjør du et sikkert valg; Du har én part å forholde deg til – resten ordner vi.

Daglig leder Bjørn Gjellebæk startet sin tømrerbedrift i 1978, og det ble i 2009 bestemt å opprette et AS. Byggmestern Asker AS så dagens lys den 1.1.2010, og er i dag en meget solid entreprenør. Vi har nå syv ansatte, hvorav to med teknisk utdanning og tre med mesterbrev. Samlet har ledelsen over 60 år med erfaring.

Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig.

Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig.

Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig. Under konstruksjon. Her jobber vi med tekst og bilder. Dette vil komme på plass så fort som mulig.